Częste pytania

Jak działa Bloxin?

Po aplikacji na błony śluzowe nosa i jamy ustnej i gardła , Bloxin wytwarza powłokę stanowiącą barierę mechaniczną dla patogenów, a zawarte w niej substancje: jota-karagen, hialuronian sodu i ektoina inaktywują je. Dzięki temu Bloxin chroni przed wysoce zakaźnymi wirusami, łagodzi objawy infekcji oraz skraca czas jej trwania. Jest to więc zarówno sposób profilaktyki, jak i walki z infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych, wywołanymi m.in. wirusami grypy i koronawirusami w tym SARS-CoV-2. Stosowanie wyrobu przez osoby zainfekowane (chorujące również bezobjawowo), zmniejsza ryzyko zakażenia innych.

Na jakiej zasadzie Bloxin chroni mnie przed Covid-19?

Po aplikacji na błony śluzowe nosa i jamy ustnej i gardła , Bloxin wytwarza powłokę stanowiącą barierę mechaniczną dla wirusa typu koronwirus, a zawarte w niej substancje: jota-karagen, hialuronian sodu i ektoina inaktywują je. Dzięki temu Bloxin chroni przed wirusem Sars-Cov-2.

Czy używając produktu Bloxin nie zachoruje na Covid-19?

Wyrób Bloxin można stosować zarówno profilaktycznie jak i leczniczo. Stosowanie wyrobu profilaktycznie, zgodnie ze sposobem użycia przedstawionym w instrukcji używania chroni przed wnikaniem wirusów do organizmu.

Wyrób działa bezpośrednio w miejscu, w którym wirusy wnikają do ludzkich komórek. Prawdopodobieństwo zakażenia wirusem uzależnione jest jednak od indywidualnych czynników i jest większe jeżeli błona śluzowa nosa lub jamy ustnej jest uszkodzona lub w przypadku osób starszych, które dotyka problem suchości błony śluzowej w jamie ustnej i nosa. Do zakażenia Covid – 19 może również dojść poprzez błonę śluzową oczu.

Używanie wyrobu zgodne z przeznaczeniem pozwala na polepszenie jakości życia poprzez profilaktykę infekcji wirusowych oraz łagodzenie przebiegu infekcji. Wyrób posiada właściwości bioadhezyjne,  co przynosi ulgę w objawach suchości błony śluzowej nosa i jamy ustnej, co przekłada się na lepsze jej funkcjonowanie. Stałe utrzymywanie dobrego nawilżania błony śluzowej nosa umożliwia sprawne jej działanie jako naturalnej bariery ochronnej przed patogenami i innymi czynnikami zewnętrznymi.   Stosowanie wyrobu BLOXIN zmniejsza więc prawdopodobieństwo zakażenia Covid – 19 jednak nie zapewnia 100% ochrony ze względu na indywidualne czynniki.

Czy użycie produktu Bloxin w trakcie choroby Covid-19 spowoduje, że chorobę przejdę łagodniej?

Wyrób łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych oraz wspomaga leczenie osób zainfekowanych. Jeżeli osoba chora na Covid - 19 będzie mieć objawy typowe dla objawów infekcji górnych dróg oddechowych jak zapalenie błony śluzowej nosa , nieżyt nosa, katar , zapalenie gardła, suchość gardła wówczas stosowanie wyrobu Bloxin spowoduje złagodzenie objawów choroby.

Czy kiedy użyję spray'u do jamy ustnej w restauracji i po chwili wypiję wodę to czy warstwa ochronna Bloxin zostanie wypłukana?

Po aplikacji wyrobu na błony śluzowe jamy ustnej następuje utworzenie warstwy mechanicznej, a działanie ochronne zaczyna się natychmiast po aplikacji. Warstwa ochronna utrzymuje się w miejscu aplikacji pomimo kontaktu ze śliną, zgodnie z informacją zawartą w instrukcji używania nie należy płukać jamy ustnej przez ok 5 – 10 minut.

Czy jeśli zastosuję tylko spray do nosa, a nie zastosuję sprayu do jamy ustnej to czy nadal jestem chroniony przed Covid-19?

Wirusy górnych dróg oddechowych, w tym Covid – 19 mogą wnikać do ludzkiego organizmu trzema drogami, poprzez:

  • błonę śluzową nosa (droga wiodąca)
  • błonę śluzową jamy ustnej
  • błonę śluzową oczu.

Stosując Bloxin w postaci sprayu do nosa chronimy się przed wnikaniem wirusów do organizmu przez nos.

Czy Bloxin może ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa, jeżeli już zostaliśmy zakażeni?

Tak, Bloxin chroni przed rozprzestrzenianiem się wirusa przez ograniczenie transmisji z osób chorych z objawami lub zakażonych bezobjawowych na inne osoby.

Czy Bloxin zawiera konserwanty?

Tak, aby zachować środowisko mikrobiologiczne w opakowaniu wyrobu przez okres deklarowanego terminu ważności tj. 2 lata oraz po otwarciu opakowania (opakowanie wielodawkowe) w wyrobie zastosowano układ konserwujący, powszechnie stosowany w produktach leczniczych, charakteryzujący się szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, niską toksycznością, dobrą stabilnością i niską lotnością.

Zastosowana zawartość układu konserwującego w wyrobie jest bezpieczna i potwierdzona wynikiem z badania biologicznego wyrobu.

Czy Bloxin posiada badania kliniczne?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji ((Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 331) została wykonana ocena kliniczna dla wyrobu Bloxin. Ocena stanowi udokumentowanie, że istnieją wystarczające dowody kliniczne i niekliniczne potwierdzające zgodność wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi, dotyczącymi skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa klinicznego. Działanie substancji zawartych w wyrobie jak jota-karagen, hialuronian sodu i ektoina zostało potwierdzone w badaniach klinicznych.

Opinie specjalistów są podzielone, czy to rzeczywiście działa.

Ocena kliniczna wykonana dla wyrobu medycznego potwierdza skuteczność działania Bloxin.

Czy Bloxin mogą  stosować dzieci?

Tak Bloxin przeznaczony jest dla dorosłych oraz dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. W przypadku stosowania u dzieci wymagany jest nadzór rodzica/opiekuna.

Czym różni się wersja do nosa od wersji do gardła?

Oba warianty różnią się aplikatorem, który jest odpowiednio dopasowany do dedykowanego miejsca podania preparatu.

Czy jeśli użyję Bloxin to nie muszę już nosić maseczki?

Środki ochrony takie jak maseczki powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznymi obowiązującymi w kraju, w którym przebywamy.

Czy jeśli użyję Bloxin to nie musze się szczepić?

Wyrób medyczny Bloxin zaleca się jako dodatkową ochronę, poszerzającą arsenał rekomendowanych przez organy państwowe środków zapobiegających grypie czy Covid-19.

Czy Bloxin wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Brak dostępnych danych dotyczących ciężkich, niepożądanych zdarzeń medycznych związanych z interakcją wyrobu z innymi lekami.

Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji używania stosowanie wyrobu równocześnie z innymi preparatami do nosa w przypadku wyrobu Bloxin  żel do nosa oraz preparatami doustnymi w przypadku wyrobu Bloxin  żel do jamy ustnej należy skonsultować z lekarzem.

Jakich leków nie powinno się przyjmować razem z Bloxin aby nie osłabiać jego działania albo działania innego leku?

Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji używania stosowanie wyrobu równocześnie z innymi preparatami do nosa w przypadku wyrobu Bloxin  żel do nosa oraz preparatami doustnymi w przypadku wyrobu Bloxin  żel do jamy ustnej należy skonsultować z lekarzem.

Czy Bloxin może być stosowany z innym sprayem do nosa np. sprayem na katar, czy sprayem na alergię?

Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji używania stosowanie wyrobu równocześnie z innymi preparatami do nosa należy skonsultować z lekarzem.

Czy Bloxin wpływa na obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów?

Wyrób nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy Bloxin możne pomóc zmniejszyć objawy alergii?

Dzięki wspieraniu naturalnych mechanizmów ochronnych na błonie śluzowej nosa, Bloxin może być wspomagająco stosowany również przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w celu blokowania wnikania alergenów. Dzięki mniejszej ilość alergenów, które wnikną do wnętrza komórek, reakcja organizmu na alergeny, a tym samym objawy mogą być mniej nasilone.